Neubau EFH

Architekt: Ruedi Lattmann, Winterthur   Bauherr: L.+J. Hansmann-Delsale