Neubau TV-Studio

Architekt: Oederlin Zambrini Architekten AG   Bauherr: Siska Heuber Holding AG